Publicerad

Trygghetsskapande nattvandringar - efter beslut att tillfälligt stänga fritidsgårdarna

Efter skärpta restriktioner togs beslut om att stänga fritidsgårdarna tillfälligt i kommunen, från den 24 november. För att möta upp ungdomarna, ökar vi istället vuxennärvaron ute i samhället.

Nattbild fasad i Kungsör

- Vi har hela tiden haft inriktningen att hålla fritidsgårdarna öppna, då många andra aktiviteter och träningar för ungdomar ställts in eller pausat. Men med de senaste restriktionerna kring smittspridning av covid-19 har vi beslutat att tillfälligt stänga fritidsgårdarna. För att möta upp en eventuell ökad rörelse av ungdomar i samhället under kvällar och nätter, kommer personal från fritidsgården att nattvandra både under vissa vardagar, men framförallt under helgerna, säger Lars-Erik Lindvall, biträdande barn- och utbildningschef.

Vuxen närvaro är en framgångsfaktor

Huvudsyftet med nattvandringarna är att öka den vuxna närvaron i samhället och på så sätt skapa trygghetskänsla för både barn, ungdomar och vuxna. Dessutom har nattvandringar i vissa fall även en brottsförebyggande effekt.

- Det finns klara kopplingar mellan samlingar av ungdomar på till exempel skolgårdar efter verksamhetens stängning och skadegörelse. Vuxen närvaro är en framgångsfaktor i flera av de problembilder som identifierats genom kommunens lägesbildsarbete, säger kommunens säkerhetssamordnare Andreas Ahlsén. 

Planen är att genomföra nattvandringar fram till jul, därefter utvärderas läge och behov.

I samarbete med fritidsgårdarna och föreningslivet

- Under sommaren och hösten genomförde vi liknande nattvandringar vid 20 tillfällen tillsammans med föreningslivet. Bevakningsföretaget Securitas stöttar initiativet och kommer liksom i somras att bidra med ryggsäckar med viss utrustning samt stöd till vandrarna vid uppkomna händelser eller frågor om hantering av situationer. Vandringarna upplevdes som väldigt positiva från både ungdomar och vuxna i Kungsör, säger Andreas Ahlsén.

Som komplement till fritidsgårdens ökade närvaro jobbar vi även nu för att samordna nattvandringspass med hjälp av föreningslivet. Kungsörs kommun, KKTAB och KFAB finansierar nattvandringarna.

Är du aktiv i en förening som skulle vilja bidra till ett tryggare Kungsör och vill delta i nattvandring, är du varmt välkommen att höra av dig till kommunens säkerhetssamordnare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här