Publicerad

Tyck till om planprogrammet för Kungsörs tätort

Fram till den 7 december är förslaget på ett nytt planprogram ute på samråd.

Flygbild Kungsörs tätort

Kungsör växer och utvecklas

Kungsörs kommun har tagit fram ett förslag på planprogram som anger inriktningen för tätortens utveckling och det ska ses som ett komplement till den gällande översiktsplanen.

I planprogrammet pekas ett flertal områden ut som möjliga utvecklingsområden, det är viktigt att poängtera att det bara är förslag och det finns inga beslut fattade.

Läs och tyck till senast den 7 december 2020

Vi vill gärna ha in dina synpunkter på förslaget. Genom att klicka på länken nedan så kommer du till en film som kortfattat beskriver förslaget. Där finns även planprogrammet i sin helhet och en enkät att fylla i. Enkäten innehåller några frågor som vi gärna vill ha svar på men det finns även möjlighet att skriva egna synpunkter.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: