Publicerad

Lämna ris i trädgården – för att rädda igelkottarna

När löven faller ner på backen plockas krattorna fram hos många. Städa gärna, men om du bryr dig om dina fyrbenta grannar i det vilda, kan det vara bra att lämna lite skräp i hörnen.

Igelkott. Wikimedia commons. Foto Michael Gäbler

Igelkotten är rödlistad som nära hotad. Foto: Michael Gäbler /Wikimedia commons

Taggig och uråldrig är igelkotten mycket olik andra däggdjur. Kanske är det därför den är så tilltalande för oss människor. Att den inte syns till lika ofta som förr är det nog många som lagt märke till. I år kom den med på rödlistan, klassad som ”nära hotad” (NT).

Osäkert varför den minskar i antal

Igelkottar är inte särskilt trogna en specifik plats utan rör sig över stora områden. Den har en mångsidig kost. Bland födan finns till exempel sniglar, daggmaskar, skalbaggar, ormar och små grodor, men också kadaver och vegetabilier som bär, ollon och svampar.

Trots mångsidigheten har alltså igelkotten fått allt sämre levnadsvillkor. Data visar på en nationell minskning. Troligen rör det sig om en rad faktorer. En teori är att grävlingen som dödar och äter igelkottar gynnas av milda vintrar. Forskning tyder också på att igelkotten kan vara särskilt känslig för miljögifter. Andra bidragande orsaker är ett förändrat landskap, i samband med att det småskaliga jordbruket håller på att försvinna, och användning av skadliga maskiner i olika slags trädgårds- och parkskötsel. Veterinärer har rapporterat om igelkottar som skadas av robotgräsklippare och röjsågar. Även i trafiken faller många igelkottar offer. Försämrade möjligheter till övervintring är ytterligare en faktor.

Platser att spendera vintern

I det gamla svenska jordbrukslandskapet fanns gott om naturliga dungar, buskområden, häckar, stenmurar och gamla byggnader som utgjorde en god levnadsmiljö för igelkottar. I dag ser våra samhällen inte längre ut så.

Om du har trädgård och vill gynna igelkotten kan du låta någon eller några rishögar ligga kvar efter höströjningen. Detta skapar en god övervintringsmiljö. Kom också ihåg att få bort igelkottarna genom att ruska om i högen om du tänker elda högen på våren.

Igelkottar är också känsliga för vätskebrist. Du kan därför hjälpa dem genom att ställa ut små skålar med vatten under torra perioder – vilket också gynnar andra smådjur och fåglar.

Den unika arten har funnits i mer än 30 miljoner år. Låt oss se till att den får finnas länge till.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: