Publicerad

Cykelparkering med tak vid resecentrum

Från och med den 28 augusti påbörjas arbetet med att installera våra nya fina cykelställ med tak vid resecentrum på Järnvägsgatan i Kungsör.

Idag finns en parkering för cyklar med tak och en parkering utan tak. När arbetet är klart kommer båda cykelparkeringarna att vara med tak. Ett på den västra sidan och ett på den östra sidan av stationen.

Arbetet beräknas vara klart under vecka 36.

Under arbetets gång

Cyklar vid befintliga cykelställ måste flyttas till de provisoriska cykelställ som kommer att finnas utanför arbetsområdet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: