Publicerad

VA-arbeten på Åsgatan

Under perioden 24 - 28 augusti kommer Åsgatan att vara helt avstängd för genomfartstrafik mellan Nygatan och Södergatan på grund av arbeten med vatten- och avloppsledningar.

Boende på aktuell sträcka kommer att ha tillträde till sina fastigheter.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: