Publicerad

Ramar utlagda för att hejda sjögullet

Totalt har 64 stora, flytande ramar lagts ut utanför Kungsudden, Kungsörstorp och Jägaråsen. Syftet är att rädda Mälaren från den invasiva växten sjögull.

Bekämpning av sjögull

Att Mälaren ska räddas från en invasion låter dramatiskt, men det är ingen överdrift. På kort tid breder sjögull ut sig i grunda vikar i Mälaren och bildar täta bestånd. Det skadar inte bara ekosystemet, det försämrar också möjligheterna för rekreation och fiske.

Arbetet med bekämpningen drivs av en gemensam projektgrupp där Kungsörs kommun ingår, tillsammans med Köping, Västerås och Eskilstuna, liksom länsstyrelserna i Västmanland och Södermanland, samt Mälarens vattenvårdsförbund.

Ramarna är 36 kvadratmeter stora och monteras med en duk som hindrar växterna från att nås av solljus. De behöver ligga under minst en säsong för att plantorna ska dö.

Ett enormt arbete kvarstår innan sjögull kan utrotas från våra vatten, och det kommer inte att vara möjligt utan allmänhetens hjälp.

  • Åk inte båt eller simma genom sjögullsbestånd. Växtdelar som frigörs kan driva iväg och bilda nya kolonier.
  • Kontakta kommunen eller länsstyrelsen för rådgivning innan du bekämpar sjögull på egen hand.
  • Rapportera nya fynd av sjögull på invasivaarter.nu https://artfakta.se/rapportera/invasiva-arter/formular
  • Håll avstånd till de ramar som ligger utlagda när du är ute med båt. Rapportera om du ser att någon ram har blivit skadad.
  • Hjälp till att sprida information om sjögull.

Läs mer:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: