Publicerad

Asfaltsbeläggningar försenas

Just nu pågår en upphandlingstvist i Förvaltningsdomstolen som förhindrar KommunTeknik AB att leverera nya lagningar och nyläggningar av asfalt åt Kungsörs kommun.

Upphandlingsenheten i Västra Mälardalens kommunalförbund som sköter upphandlingsarbetet har lagt ner ett gediget arbete för att få fram ett beläggningsavtal i samverkan med övriga kommuner i Västra Mälardalen. Trots intensivt arbete har upphandlingen landat i en tvist som nu hanteras i Förvaltningsdomstolen.

Tills nytt avtal är klart, kan KommunTeknik AB endast utföra tidigare beställda arbeten. Förhoppningen är att nå ett avtal under sommaren för att få igång beläggningsarbetena under september.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: