Publicerad

Ta vara på solens energi

Solen ger energi på flera olika sätt. Förutom att den värmer skönt utomhus just nu så kan den även omvandlas till el, värme och kyla inomhus.

Solen är en energikälla som vi hittills inte tagit till vara särskilt mycket. Men i takt med att miljömedvetenheten ökar och allt fler vill minska sina utsläpp av koldioxid så ser fler möjligheten att använda solen som energikälla.

Att investera i en solvärme- eller solelsanläggning i form av solceller medför en initial kostnad, men den producerade energin är så gott som gratis och utsläppsfri.

Solkartan visar förutsättningarna för just ditt hus

Det finns en solkarta för hela kommunen som visar byggnaderna och deras placering, taklutning och övergripande skuggning. Den solinstrålning som kartan visar bör ses som riktvärde för hur mycket solenergi du kan ta tillvara på ditt tak. Kontakta en installatör eller motsvarande för en mer noggrann bedömning.

Passa på att söka solcellsstödet senast den 7 juli

Om du funderar på att skaffa solceller till ditt hus så finns det en möjlighet att söka ett statligt stöd för ett engångsbelopp som täcker upp till 20 procent av investeringskostnaden.

Men från den 30 juni 2020 förändras solcellsstödet och ett ansökningsstopp införs. Det innebär att stödet bara går att söka fram till och med 7 juli i år.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: