Publicerad

Trafikverket reparerar bro vid Skvalbacken, E20

Den 25 maj börjar Trafikverket rusta upp bron vid Skvalbacken, E20, söder om Kungsör. Bland annat kommer kantbalkar, tätskikt och broräcke att bytas.

Arbetet är planerat att starta den 25 maj och beräknat att vara klart i oktober 2020.

Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet på bron.

Passagen under bron kommer vara helt avstängd för biltrafik inklusive gång och cykeltrafik under arbetets gång. Följ anvisade omledningsvägar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här