Publicerad

Förändringar i busstrafiken i länet 15 juni

Från och med 15 juni sker det förändringar i busstrafiken i Västmanland. Kollektivtrafikförvaltningen har beslutat om flera ändringar som berör kollektivtrafiken i Kungsör: Hållplats Kungsörs busstation tas bort, hållplats Kungsörs Jvstn (Kungsgatan) flyttas och linje 552 läggs ned.

Hållplats Kungsörs busstation tas bort

Trafikeras av linje 49, 53, 252 och 550B

Hållplats Kungsörs busstation på linje 49, 53, 252 och 550B tas bort permanent från 15 juni. Anledningen är att 550B ska ta den kortaste vägen mellan huvudorterna eftersom linjen är en stomlinje.

Linjesträckningen för 550B förkortas genom Kungsör via Kungsgatan istället för tidigare linjesträckning via Hamngatan, Tessingatan och Thor Modeens gata. Förkortningen av linjen ger en förbättrad tågpassning i Köping samt kortare restid till och från Eskilstuna.

Hänvisningar:

  • Resenärer på linje 49, 53 och 252 hänvisas till hållplats Kaplansgatan.
  • Resenärer på linje 550B hänvisas till hållplats Kungsörs järnvägsstation
    på Järnvägsgatan. Det planeras för en ny hållplats längs med linjesträckningen vid korsningen Kungsgatan/Hamngatan. Den förväntas bli klar under hösten 2020.

 

Hållplats Kungsörs Jvstn (Kungsgatan) flyttas

Trafikeras av linje 53 och 550B

Hållplats Kungsörs Järnvägsstation (Kungsgatan) på linje 53 och 550B flyttas permanent från Kungsgatan till Järnvägsgatan.

 

Linje 552 läggs ned

Kungsör – Arboga – Götlunda

På grund av det låga resenärsantalet så läggs linje 552 ned. Linjen har i snitt mindre än en resande per tur. I och med nedläggningen försvinner hållplatserna Granhammar, Kungsör Västra och Runna.

Hänvisningar:

  • Resenärer mellan Kungsör och Arboga hänvisas till tågtrafiken.
  • Resenärer till de nedlagda hållplatserna hänvisas till hållplatserna Granhammar by och Kaplansgatan på linje 252.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: