Publicerad

Trafikverket asfalterar om E20 mellan infarterna till Kungsör 15-21 april

Trafikverket kommer att asfaltera om E20 mellan västra och östra infarterna till Kungsör den 15-21 april. Arbetet utförs nattetid mellan 18.00 och 06.00, och medför begränsad framkomlighet.

För att kunna genomföra arbetet på ett säkert sätt kommer ett körfält att vara avstängt och trafiken kommer att ledas förbi vägarbetsplatsen med hjälp av lots. Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: