Publicerad

Anläggningsarbeten på Ringvägen vecka 17 - 22

Under vecka 17 återupptas anläggningsarbetet på Ringvägen och arbetet kommer att pågå till och med vecka 22.

Ringvägen kommer att vara avstängd för genomfart under hela perioden.

Följ väganvisning under arbetets gång eller välj annan väg. Se karta.

  • Grön markering:
    Arbetsområde för byte av vatten- och avloppsledning. Området kommer att vara avstängt för genomfart.
  • Röd markering:
    Fastigheterna inom de rödmarkerade områdena, kommer att vara påverkade av kortare uppehåll i dricksvattenleveransen. Samtliga fastigheter kommer att anslutas till provisoriskt dricksvatten under denna period.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: