Publicerad

Anläggningsarbeten på Ringvägen vecka 17 - 22

Under vecka 17 återupptas anläggningsarbetet på Ringvägen och arbetet kommer att pågå till och med vecka 22.

Ringvägen kommer att vara avstängd för genomfart under hela perioden.

Följ väganvisning under arbetets gång eller välj annan väg. Se karta.

  • Grön markering:
    Arbetsområde för byte av vatten- och avloppsledning. Området kommer att vara avstängt för genomfart.
  • Röd markering:
    Fastigheterna inom de rödmarkerade områdena, kommer att vara påverkade av kortare uppehåll i dricksvattenleveransen. Samtliga fastigheter kommer att anslutas till provisoriskt dricksvatten under denna period.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här