Publicerad

Gång- och cykelbana på Runnavägen avstängd 30 mars till 30 april

Under perioden 30 mars till 30 april kommer gång- och cykelbanan på Runnavägen mellan Kaptensgatan och Kvarngatan vara avstängd för arbete med fiberschakter.

Under arbetets gång förekommer begränsad framkomlighet för trafikanter.
Om möjligt, välj annan väg.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: