Publicerad

Ombyggnation av Resecentrum startar den 16 mars

Under byggnationen kommer vi i etapper att stänga av delar av gator, parkeringar samt gång- och cykelvägar. Hänvisningsskyltar sätts upp vartefter vi leder om trafik och gång- och cykeltrafikanter.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av april.

Arbetsområden där det kommer vara begränsad framkomlighet för gående och trafikanter under ombyggnationen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: