Publicerad

Ombyggnation av Resecentrum startar den 16 mars

Under byggnationen kommer vi i etapper att stänga av delar av gator, parkeringar samt gång- och cykelvägar. Hänvisningsskyltar sätts upp vartefter vi leder om trafik och gång- och cykeltrafikanter.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av april.

Arbetsområden där det kommer vara begränsad framkomlighet för gående och trafikanter under ombyggnationen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här