Publicerad

Angående kiosken på torget

Vi får just nu en del frågor om kiosken på torget, bland annat angående problematik kring utlämning av paket. Vad är kommunens ansvar, vad gör vi och vad händer framöver?

Kommunen äger fastigheten för torgkiosken och är således uthyrare av fastighet. Hur hyresgästen bedriver sin verksamhet gentemot kunder och leverantörer kan kommunen inte styra över, däremot har kommunen en dialog med hyresgästen.

Kommunen vill självklart att alla verksamheter i Kungsör ska fungera väl, därför har vi också dialog med hyresgästen. Vi för dialog om hyresgästens ansvar och fastighetsägarens ansvar, samt om de frågor som kommit in till kommunen.

DHL och Schenker låter meddela att de ser över möjligheten att använda andra ombud i Kungsör. De har rutiner för när ombud har fullt, då lämnas paketen vid nästa ombud.

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Rune Larsen, teknisk chef

Ida-Maria Rydberg, näringslivschef

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: