Publicerad

Byte av referenssystem i höjd

Den 1 mars ansluter sig Kungsörs kommun till det nationella höjdsystemet RH2000.

Från den 1 mars kommer kommunen att leverera geografisk höjdinformation i höjdsystemet RH2000 och sluta leverera höjdinformation i Kungsörs lokala höjdsystem.

default

Pågående projekt

Projekt som startats i Kungsörs lokala höjdsystem, kommer också att slutföras med höjddata i Kungsörs lokala höjdsystem.

Viktigt

Det är viktigt att vara uppmärksam på vilket höjdsystem som används i kartor, ritningar, datafiler och övriga handlingar där höjddata förekommer.

Minskar kostnaderna

Enhetliga nationella geografiska referenssystem gör på sikt att kostnaderna minskar för såväl stat och kommun som övriga producenter och konsumenter av lägesbestämd information.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: