Publicerad

Svar på ett Facebook-inlägg

Det har kommit till vår kännedom att ett inlägg publicerats på Facebook av Torgkiosken Spel & Café den 18 januari 2020. Vi vill gärna bemöta då vi upplever faktafel i texten.

Kommunen äger fastigheten för Torgkiosken. Under 2019 inkom önskemål från dåvarande hyresgäst gällande ombyggnation av fastigheten. Den önskade ombyggnaden skulle innebära en investering för kommunen på 660 000 kr, vilket skulle medföra en ökad hyra för hyresgästen på 69 384 kr/år. Samtidigt ville kommunen fräscha till och öppna upp fastighetens befintliga toaletter för allmänheten. Hyresgästen erbjöds en ersättning på 65 000 kr/år för att ta hand om skötsel av de offentliga toaletterna - vilket om hyresgästen tackat ja, skulle inneburit en total hyresökning på ca 4000 kr/år.

Kommunen fick kritik av dåvarande hyresgäst när Svenska Spel avslutade samarbetet med denne. Eftersom kommunen gärna vill att det ska finnas ett varierat utbud av tjänster i Kungsör så togs kontakt med Svenska spel för att stämma av tankar och planer för Kungsör. Var sen Svenska Spel och andra privata aktörer väljer att placera sina verksamheter i Kungsör är varken en politisk eller kommunal fråga.

 

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Stig Tördahl, teknisk rådgivare

Ida-Maria Rydberg, näringslivschef

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: