Publicerad

Bussarna får ändrad linjedragning genom Kungsör

Stombussarna, linje 550B och 552, får en ändrad linjedragning genom Kungsör. Det innebär att bussarna upphör att trafikera Stortorget. Istället kommer bussarna att trafikera en ny central hållplats på Kungsgatan (vid Hamngatan) samt Järnvägsstationen. Förändringen genomförs i samband med sommartidtabellen juni 2020.

Kollektivtrafikförvaltningen står fast vid sitt tidigare beslut att upphöra med trafikeringen av Stortorget. Enligt förvaltningen ska stombussarna i länet komplettera tågtrafiken och knyta samman kommunhuvudorter och trafiken ska gå den rakaste vägen mellan orterna. Förändringen ligger i linje med Kollektivtrafikförvaltningen styrande program och planer för att utveckla ett hållbart trafiksystem. Principerna tillämpas för samtliga kommuner. Att erbjuda eventuell busstrafik inom tätorterna är kommunernas ansvar.

Kommunalrådet Mikael Peterson:
– Från kommunledningen har vi under en lång tid försökt få Kollektivtrafikförvaltningen att ändra sitt beslut. Nu får vi acceptera beslutet och se till att vi får en ny central hållplats längs Kungsgatan och utveckla järnvägsstationen till ett modernt resecentrum. Kungsör kommer fortfarande ha bra kommunikationer till Köping, Arboga och Eskilstuna.

Kommundirektören Claes-Urban Boström:
– Det har varit en lång process och många frågor kring linjedragningen genom Kungsör. Bussarna kommer även fortsättningsvis trafikera centrala Kungsör på Kungsgatan. Vi kommer göra vårt bästa för att den nya hållplatsen och järnvägsstationen tillgodoser resenärernas behov av bland annat tillgänglighet och cykelparkeringar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: