Publicerad

Ökad hjälmanvändning hos barnen i Kungsör

För åttonde året i rad har NTF Västmanland genomfört mätningar på cykel- och mopedhjälmsanvändningen i alla länets kommuner.

Fotograf: Cecilia Palmblad

Användningen av cykelhjälm hos barn har gått upp kraftigt i kommunen, från 40 procent 2018 till 71 procent 2019. Medelvärdet i länets kommuner var 61 procent. Sala och Kungsör ligger i topp. Vuxna är sämre på att använda cykelhjälm, endast 10 procent vid årets mätning hade hjälm på sig.

"Mycket glädjande resultat att så många barn i Kungsör använder hjälm," säger kommunens mark- och gatuansvarig Lisa Kohlström.  "Vi vet att vid cykelolyckor är det oftast huvudet som får de allvarligaste skadorna. Därför är det av största vikt att alla cyklister använder hjälm."

Kungsörs mopedister är fortfarande duktiga på att använda hjälm. Vid mätningen hade 100 procent hjälmen på sig, vilket ligger i linje med de senaste årens undersökningar. Nationellt går hjämanvändandet hos mopedister ner.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: