Publicerad

Hösten 2020 stänger Telia kopparnätet i Danbo och Kungs-Barkarö

Telia bygger Framtidens nät. De investerar i mobil- och fibernäten och stänger ner delar av det gamla kopparnätet.

Som ett led i att skapa en infrastruktur som möjliggör en snabb, robust och säker uppkoppling genomför Telia en övergång från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät. Genom att tidigt informera om planerade förändringar i våra nät vill Telia underlätta för kommuner, regioner, operatörer, hushåll och företag att hitta nya moderna lösningar. Nu berättar Telia att i Dansbo och Kungs-Barkarö stängs kopparnätet från 2020-09-30.

Hitta din nya leverantör

Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade marknaden som kommer att erbjuda alternativen till kopparnätet. I de fall en Teliakund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör kommer Telia säkerställa att kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker bland annat via en operatörsneutral kundtjänst dit kunder kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som passar deras behov bäst. Den operatörsneutrala kundtjänsten, Telekomguiden, har följande kontaktuppgifter: Telefon: 010 -130 79 00, Mejl: info@telekomguiden.se, Hemsida: www.telekomguiden.se

Telias ersättningserbjudanden

På www.telia.se/framtidensnat  finns mer information om Telias ersättningserbjudanden. Är du slutkund och har frågor, hänvisar vi dig att kontakta Telias särskilda kundtjänster:  
Konsument: 020-34 12 40  Företag: 020-30 50 50

Söka stöd för telefoni och internet

I det fall ett hushåll eller företag  bedömer att ingen leverantör på marknaden kan leverera telefoni eller Internet till dess bostad/verksamhetsställe kan man vända sig till Post- och Telestyrelsen (PTS) för att ansöka om stöd. Läs mer på :https://www.pts.se/sv/privat/internet/bredband/pts-atgarder-for-att-ge-hushall-och-foretag-tillgang-till-grundlaggande-internetuppkoppling-och-telefoni/

Frågor kring trygghetslarm

Har du frågor kring trygghetslarm hänvisas du till Telia Accesscenter på e-post access-center@teliasonera.com  

Media

Frågor från media hänvisas till Telias presstjänst: 0771-77 58 30, samt
Kungsörs kommuns bredbandssamordnare Ida-Maria Rydberg: 0733-610147

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: