Publicerad

Korsningar blir tillgänglighetsanpassade

Korsningarna vid Skolgatan och Hornsgatan i anslutning till Drottninggatan tillgänglighetsanpassas med nedsänkta övergångar och med ledstråk.
Arbetet pågår vecka 31 och trafik kan passera.

Taktila plattor, eller ledstråks- eller orienteringsplattor, ger riktningsinformation till synskadade. De har en tydligt kännbar struktur som kan uppfattas med såväl fötterna som med de synsvagas vita teknikkäppar.

Bild visar hur ett tillgänglighetsanpassat övergångsställe kan se ut.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: