Publicerad

Ny tobakslag den 1 juli

Från och med den 1 juli 2019 får Sverige en ny tobakslag (2018:2 088). Enligt den nya lagen krävs tillstånd för att sälja tobak. Lagändringen innebär också att rökförbud utökas till att gälla vissa allmänna platser utomhus.

Miljöer som berörs är bland annat busshållplatser, perronger, uteserveringar, allmänna lekplatser och lokaler för hälso- och sjukvård.

Mer information om lagens omfattning och nya regler, se länkar nedan:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: