Publicerad

Arkeologisk förundersökning vid Borgvik inför framtida nybyggnation

Länsstyrelsen i Västmanland har enligt Kulturminneslagen beslutat att ge tillstånd till att göra en förundersökning för fornlämning nr: 2:1 i Kungs Barkarö socken och att Arkeologgruppen i Örebro AB ska utföra förundersökningen. Arbetet kommer att pågå under maj och juni.

Under de gamla tennisbanorna vid Borgvik har rödgods (bitar av tallrikar), en gammal pipa och husgrunder från byggnader, allt troligen från 1600-talet grävts fram och dokumenterats av Ebba Knabe och Erica Strengbom från Arkeologgruppen i Örebro. Byggnadernas placering verkar stämma ovanligt bra efter de kartor vi har säger Erica. Grunderna ligger dock djupare än vad Ulla Bergquist från länsstyrelsen i Västmanlands län trodde från början, ”Vi trodde nästan att de skulle sticka upp i gräset, men de ligger mellan 1-3 meter under markytan” säger hon.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: