Publicerad

Begränsad framkomlighet vid grävarbeten i gatan för fiber

Begränsad framkomlighet på Drottninggatan mellan Skvalbacken och Dammenvägen den 22 och 23 maj då ett fiberschakt ska dras över vägen. Se bifogad karta.

Gatan kommer att stängas av en sida i taget och framkomligheten kommer att vara ytterst begränsad.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: