Publicerad

Nedskräpning vid återvinningsstationerna

Kommunen har uppmärksammats från flera håll att det är stökigt och skräpigt vid flera av återvinningsstationerna runt om i kommunen.

Bild på plastförpackningar

Förpackningsinsamlingen anvarar för återvinningsstationerna

Förpackningsinsamlingen ansvarar för återvinningsstationernas skötsel. Det är inte tillåtet att ställa avfall utanför containrarna även om de skulle vara fulla.

Återvinningsstationerna tar emot förpackningar av:

  • Metall
  • Plast
  • Papper
  • Kartong
  • Glas

Hushållsavfall, grovavfall, kemikalier etcetera får inte lämnas vid återvinningsstationerna.

Kontakta Förpackningsinsamlingens felanmälan vid problem och nedskräpning

Kontakta gärna Förpackningsinsamlingen om det är överfulla containers eller om det är skräpigt på återvinningsstationen.

Det är inte tillåtet att skräpa ned

Vad alla kanske inte vet är att det faktiskt är ett brott att skräpa ned på allmän plats. Läs mer om det här på kommunens webbplats.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: