Publicerad

Nya regler för cisterner

Den 1 juli i år började nya föreskrifter för cisterner att gälla. De största ändringarna rör när man ska informera tillsynsmyndigheten om en ny cistern, krav inom vattenskyddsområde samt de regelbundna kontroller som ska utföras.

Tidigare skulle du vid nyinstallation av cistern informera Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) om detta "i god tid". Nu anges tydligt att informationen ska vara oss tillhanda senast fyra veckor innan.

Inom vattenskyddsområden är det numera krav på att cisterner ska ha ett sekundärt skydd som hindrar läckage till vatten om något skulle gå fel.

Den som har en cistern som inte är tagen ur bruk på så sätt att den inte av misstag kan fyllas på, har ett ansvar att kontrollera cisternen regelbundet. Kraven på kontroll har inte ändrats, men kopia på kontrollrapporten ska nu skickas in till VMMF.

De cisterner som omfattas är tankar på minst en kubikmeter med brandfarlig vara (eldningsolja, spillolja, diesel etc.). Inom vattenskyddsområde gäller gränsen 250 liter brandfarlig vara.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: