Publicerad

Kommunens miljöpris delades ut under måndagskvällen   

Årets miljöpristagare utsedda och prisade. Priserna delades ut som en del i evenemanget Världsmiljöveckan.

Miljöpris 2018 Eriksbo Plantskola 2018

Miriam Dovrén tog emot årets mijöpris

På måndagkvällens Kommunfullmäktigemöte delades miljöpriserna ut. Priset delas ut för att uppmuntra till engagemang och initiativ på miljöområdet. Ett exernt pris och ett internt pris delades ut.

Eriksbo Plantskola

Motivering: Eriksbo Plantskola odlar buskar och träd, med minsta möjliga miljöpåverkan. Deras vedartade växter binder koldioxid som släpps ut i atmosfären vid förbränning. Växter som får växa sig stora under lång tid skapar hållbarhet.

Eriksbos produktion är klimatcertifierad enligt IP Sigill. Det innebär att regler om minsta klimatpåverkan är uppfyllda.

Eriksbo är dessutom certifierad enligt IP Arbetsvillkor, certifieringen för företag som vill kvalitetssäkra sitt goda arbete med arbetsvillkor, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande.

Så, inte nog med att Eriksbo Plantskola producerar sina växter miljösäkert med förnybar energi, de är även en bra och trygg arbetsplats.

Det var en stolt Miriam Dovrén, vd på Eriksbo Plantskola, som tog emot priset.

Miljöpris 2018 KKTAS Driftsavdelning med Eva Nelson och kollegor2018

Även KKTABs driftsavdelning tog emot miljöpris

Det interna Miljöpriset till
Eva Nelson och hennes arbetsgrupp hos KKTAB

Motivering:
Med stort engagemang och hängivenhet sköter Eva Nelson och hennes kollegor om kommunens grönområden och parker.

Det stora miljöintresset hos arbetsgruppen är tydligt och märks bland annat i nyfikenheten och öppenheten inför att testa nya metoder för ännu bättre effekt och nytta. Miljöperspektivet är med från planering till genomförande. Elbilarna är ett hållbart alternativ när tjänsteresorna är många men korta.

Nästan all klippning sker med uppladdningsbara elverktyg och de riktigt stora ytorna klipps med robot. Ogräs på stenytor bekämpar de med miljövänligt alternativ.

Glädjen i Eva Nelsons arbetsgrupp är en inspiration för andra och visar på en välmående arbetsmiljö.

Med stora leenden mottog Eva Nelson och hennes kollegor årets interna Miljöpris i Kungsör.

Världsmiljöveckan

I Kungsör uppmärksammades Världsmiljödagen under en hel vecka, med informationstorg, teater för barn, skräpplockaraktiviteter på förskolor och skolor, samt en paddeltur till Bottens badplats i samarbete med Kanotklubben.

Nedan följer några bilder från veckan.

Informationstorg på Världsmiljöveckan 2018

Infotorg Världsmiljöveckan

Gycklargruppen Trix uppträder på Världsmiljöveckan i Kungsör 2018. Föreställningen En liten bit på väg.

Föreställningen En bit på väg, för förskolebarn

Kajakutflykt 1  på Världsmiljöveckan 2018

Paddeltur under Världsmiljöveckan

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: