Publicerad

Vem förtjänar Västmanlands miljö- och klimatpris 2018?

Nu är det dags att nominera till Västmanlands miljö- och klimatpris som är ett nyinstiftat pris av Miljö- och klimatrådet Västmanland. Syftet är att uppmärksamma goda exempel på engagerat och effektivt miljöarbete. Det långsiktiga målet är att minska länets miljö- och klimatpåverkan och därmed uppnå länets vision att bli en miljö- och klimatförebild 2030.

Priset delas ut till framstående och innovativa satsningar inom miljö- och klimatområdet i Västmanlands län. Pristagaren ska genom sin satsning på ett förtjänstfullt sätt bidra till ökad hållbarhet i länet.

- Vi hoppas att införandet av det nya priset ska inspirera organisationer, företag, myndigheter men även enskilda personer ytterligare i att fortsätta bidra till en bättre miljö och klimat för alla som lever och verkar i länet idag och imorgon, säger landshövding Minoo Akhtarzand tillika ordförande i Miljö- och klimatrådet.

Nomineringarna sker via Miljö-och klimatrådets webbplats, senast den 30 september. Priset delas ut under rådets ordinarie möte 21 november. Miljö- och klimatrådet Västmanland är jury för priset.

För att nominera:
http://miljoochklimatradet.se/miljo-och-klimatpriset/

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här