Publicerad

Vägar lagas och får ny beläggning

Omväxlande kallt och varmt väder under vintern har tyvärr gjort att det har blivit mycket tjälskador på våra vägar. Under nästa vecka påbörjar vi arbetet med att laga de så kallade potthålen mer permanent efter senvinterns provisoriska lagningar.

Bild på vägarbetesskyltar.

Nu lagar vi vinterns potthål i vägarna.

Vatten som fryser skapar inte bara halka utan också en sprängverkan i beläggningen som gör att potthål uppstår. Arbetet med att laga hålen kommer att utföras av Peab, som är kommunens beläggningsentreprenör. Detta gäller på alla vägar som kommunen ansvarar för.

Ny beläggning

Det kommer också att påbörjas andra beläggningsarbeten runt om i kommunen. Skolgatan kommer att toppas med ny beläggning, liksom en 700 kvadratmeter stor yta på Jägaråsen.

Gång- och cykelväg i Valskog kommer att få ett nytt lager beläggning med start om cirka två veckor. Även en del av Karlavägen mellan Villagatan och Krusgatan kommer att renoveras. Karlavägen mellan Krusgatan och Birkagatan kommer att lagas provisoriskt, då ett större VA arbete planeras där. Ny beläggning kommer efter att VA-arbetet är klart.

Grus och sand sopas upp

Under vecka 16 kommer det att tas upp grus på gatorna. Det är ett mycket omfattande arbete i år då det är mycket stora mängder att hantera. Det har sandats väldigt mycket under denna besvärliga vinter med mycket växlande väderlek. Gång och cykelvägar är färdigsopade och det mesta av fastigheterna.

Dammbekämpning

Vecka 17 kommer det att påbörjas dustex-behandling av de enskilda vägar som kommunen ansvarar för, det vill säga cirka 5 mil. I samband med detta kommer vägarna att hyvlas. Dustex är en restprodukt från pappersindustrin, som gör att damm binds i vägbanan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: