Publicerad

Gång- och cykelöverfarter byggs om

På måndag den 23 oktober börjar Trafikverket med ombyggnationen av
gång- och cykelöverfarter på Kungsgatan.

Vägarbete Kungsgatan.

Det gäller sträckan mellan Drottninggatan och Ekuddsvägen. Arbetet beräknas pågå i cirka tre veckor. Framkomligheten kommer vara ytterst begränsad under den här tiden så om möjligt använd annan väg.

Vid eventuella frågor kontakta Svevia Arboga 010-458 10 26.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: