Publicerad 26 april kl.11.08

VA-arbete på Drottninggatan

Under veckorna 18-22 kommer kommunens driftavdelning att byta ut och renovera vattenledningarna på en del av Drottninggatan. Det påverkar trafiken och de som bor eller har verksamhet längs gatan.

Bild på Drottninggatan

VA-arbetet berör Drottninggatan mellan Tessinsgatan och Hornsgatan. Betongrör för spillvatten har renoveras och nu ska den gamla vattenledningen bytas ut. Driftavdelningen har valt att använda så kallade schacktfria metoder för att minimera störningarna.

Provisoriskt vatten

Under vecka 18-19 dras provisoriska vattenledningar uppe på gatan. Det är för att säkra att alla hus har tillgång till vatten under hela den tid då arbetet pågår. Husen på gatan berörs bara när vattnet kopplas om och det blir bara korta avbrott. Driftavdelningen kommer att informera de som berörs särskilt om detta. Tre så kallade draggropar kommer att grävas i gatan. Det kommer också att bli hål där ledningar fram till husen ska bytas.

Fordonstrafik påverkas

Vecka 19-22 kommer gatan att vara delvis avstängd för fordonstrafik. Trafiken kommer vid behov att ledas om till Hamngatan. Det gör vi för att det ska vara säkert för personalen att arbeta på gatan.

Vi utvecklar centrum

VA-arbetet är en del i satsningen på att utveckla centrum i Kungsör. Genom att göra centrum mer trivsamt och attraktivt så kan vi få det mer levande, och det skapas bättre förutsättningar för att utveckla handel och näringsliv. Målet är att projektets första etapp ska vara klar under 2018. I etapp ett ingår Drottninggatans nedre del.

Nu pågår planeringsarbete och en detaljerad tidplan för hela centrumprojektet kommer att tas fram. Du kan läsa mer om Centrumprojektet genom att klicka på den här länken.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 april 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: