Publicerad

Öppnare skogsmiljö väntar i Stallmästarhagen

Kungsörs KommunTeknik AB planerar att utföra skogsvårdsåtgärder som gallring och röjning i delar utav Stallmästarhagen under vintern 2016/2017.

Syftet med skogsåtgärderna är att få en mer attraktiv friluftsskog och öka och behålla naturvärdena i området. Vilka träd som kommer att fällas är ännu inte helt bestämt. Området ska ses över innan åtgärder påbörjas och först ska en del sly röjas undan. Nu har även allmänheten möjlighet att lämna synpunkter och framföra önskemål innan trädfällningen i Stallmästarhagen startar.

Allmänna och enskilda intressen angående trädfällningen kommer att vägas emot varandra, och det är Kungsörs KommunTeknik AB som fattar slutgiltigt beslut om vilka träd som ska tas ner eller stå kvar.

Information och möjlighet att lämna synpunkter via webben

Du som bor i direkt anslutning till Stallmästarhagen kommer att få informationsbrev hemskickat med posten. De närliggande verksamheterna Täcklunda förskola och Hagaskolan kommer även de att få direkt information.

Kartbild över gallringsområdet

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: