Publicerad

Nya avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2023

Inkomsttaket i maxtaxan höjs från och med den 1 januari 2023. Det innebär att nya avgifter gäller från och med januari månads fakturering.

Köpt royaltyfribild från Scandinav Bildbyrå (Bildarkivet). Får användas av Kungsörs kommun i icke kommersiella sammanhang.

Avgiftsnivåer 2023

Från och med 1 januari 2023 gäller den nya avgiften.

Maxtaxa (förkortning av "maximal taxa") betyder att det finns ett tak på det pris (den taxa) som får tas ut för en viss tjänst. Taxans storlek varierar beroende på din inkomst. 
Nu har inkomsttaket höjts till 54 830 kronor per månad år 2023.

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas
utifrån hushållets inkomst. Nivåerna för maxtaxa i förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg redovisas i tabellerna nedan.

Förskola/pedagogisk omsorg


Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3 %

1645 kr

Barn 2

2 %

1097 kr

Barn 3

1 %

548 kr


Fritidshem/pedagogisk omsorg


Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2 %

1097 kr

Barn 2

1 %

548 kr

Barn 3

1 %

548 kr

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här