Publicerad

Västerskolan läser sig till Frankrike

På Västerskolan görs en satsning för att öka läslusten bland eleverna
– som tillsammans ska läsa lika många mil text som det är till Frankrike.

Ett bubblande engagemang för att öka läsintresset fick speciallärarna Åsa Eriksson och Eva-Karin Granström att, med inspiration från en skola i Stockholm, starta upp ett läsprojekt i oktober 2021.

Samtliga elever på skolan involverades från start i projektet som handlar om att öka läsmängden, vilken mäts i längd. Målet är att tillsammans nå 196 mil läst text – lika långt som det är till Frankrike. Att det blev just Frankrike har eleverna själva röstat fram.

En luftballong i taket på skolan symboliserar färden till målet. Varje vecka förflyttar sig ballongen framåt, motsvarande den längd som eleverna tillsammans läst under veckan, 1 cm på luftballongens sträcka motsvarar 1 mil läst text. Eleverna får också fakta om städer som passeras på vägen. Läslängden räknas både i skolan och hemma, både egen läsning och högläsning.

Eva-Karin Granström och Åsa Eriksson med luftballongen som symboliserar läsprojektets resa.

Eva-Karin Granström och Åsa Eriksson med luftballongen som symboliserar läsprojektets resa.

- Läsning är grunden till allt och mängden har betydelse. Vi är övertygade om att det går att hitta några minuter om dagen för att läsa hemma också. Barnen behöver läsande förebilder och där har vårdnadshavare en viktig roll. Det bästa är att få läsning och högläsning att bli en del i vardagen – ungefär som att borsta tänderna, säger Åsa och Eva-Karin.

I skolans entré finns cylindrar som snabbt fylls med kulor som visar antal böcker eleverna tillsammans läst. Platsen smyckas också med entusiasm av eleverna efter årstiderna.

Cylindrar med kulor som visar antal lästa böcker.

Antal kulor visar antal lästa böcker.

När läsprojektet når målet blir det stor fest med franskt tema. På vägen dit planeras för bokcaféer med hög mysfaktor, öppet hus för vårdnadshavare, författarbesök med mera.

- Barnen är engagerade och ju mer de läser desto mer ökar lusten och kreativiteten, de diskuterar och peppar varandra. Att ta sig tid att läsa är en investering för framtiden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här