Publicerad

Nya avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2022

Inkomsttaket i maxtaxan höjs från och med den 1 januari 2022. Det innebär att nya avgifter gäller från och med januari månads fakturering.

Köpt royaltyfribild från Scandinav Bildbyrå (Bildarkivet). Får användas av Kungsörs kommun i icke kommersiella sammanhang.

.

Avgiftsnivåer 2022

Från och med 1 januari 2022 gäller den nya avgiften.

Maxtaxa (förkortning av "maximal taxa") betyder att det finns ett tak på det pris (den taxa) som får tas ut för en viss tjänst. Taxans storlek varierar beroende på din inkomst. 
Nu har inkomsttaket höjts till 52 410 kronor per månad år 2022.

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas
utifrån hushållets inkomst. Nivåerna för maxtaxa i förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg redovisas i tabellerna nedan.

Skriv tabellbeskrivning här

Förskola/pedagogisk omsorg

Avgiftstak


Dock högst


Barn 1


3%


1 572 kronor

Barn 2


2%


1048 kronor


Barn 3


1%


524 kronor

Skriv tabellbeskrivning här

Fritidshem/pedagogisk omsorg


Avgiftstak


Dock högst


Barn 1


2%


1048 kronor


Barn 2


1%


524 kronor


Barn 3


1%

 524 kronor

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: