Publicerad

Förskollärare i Kungsör medverkar i rikstäckande onlinekurs

När den nationella kursen ”Att motverka rasism i förskolan och skolan” nyligen uppdaterades med nya avsnitt, så medverkade förskolan i Kungsör. I kursen delar förskolan kunskap om relationsskapande utvecklingsarbete.

Onlinekursen är baserad på boken ”Att motverka rasism i förskolan och skolan” som är framtagen av forskarna Emma Arneback och Jan Jämte. De nya avsnitten i kursen handlar om utvecklingsarbete och förskolan i Kungsör deltog med att beskriva konkreta exempel på relationsskapande arbete i förskolan – vilket i förlängningen har betydelse för att bygga ett demokratiskt samhälle och motverka rasism. Inspelningen skedde i Stockholm i början av oktober, i regi av Forum för levande historia.

Onlinekursen är gratis för skolväsendet i Sverige och erbjuds i ett samarbete mellan Natur & Kultur och Forum för levande historia. Filmen är planerad att publiceras under december månad i den idag rikstäckande onlinekursen för Sveriges skolor och förskolor.

Länk till onlinekursen:
Att motverka rasism i förskolan och skolan - Natur & Kultur (nok.se)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: