Publicerad

Internationellt pris till skolans matematikutvecklare

Abdel-Mainou Seidouvy, matematikutvecklare för skolan i Kungsör, har tillsammans med två kollegor vunnit första pris med en artikel i NOMAD (Nordisk Matematikdidaktik). Deras artikel blev den bästa efter granskning av alla publicerade artiklar mellan 2016–2019. Priset delades ut av NOMAD den 2 juni 2021 och avser både innehåll i artikeln och hur den är presenterad.

Abdel-Mainou Seidouvy, matematikutvecklare för skolan i Kungsör

Abdel-Mainou Seidouvy har sin bas vid Örebro Universitet där han forskar och undervisar i matematik på lärarutbildningen, i Kungsör arbetar han deltid som matematikutvecklare för skolan. Stort grattis till Abdel Mainou-Seidouvy och hans kollegor Ola Helenius (Göteborgs Universitet) och Maike Schindler (University of Cologne), som tog hem NOMADS förstapris. Den vinnande artikeln handlar om elevers samarbete och datagenerering (hur eleverna planerar, genomför och skapar data utifrån en given uppgift) i matematik, inom området statistik.

NOMAD är en internationell tidskrift för forskning och utvecklingsarbete i matematikämnets didaktik. Didaktik innefattar alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll, och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i till exempel klassrummet. Det berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt sambandet dem emellan.

Abdel-Mainou Seidouvy berättar:
– Det är roligt att komma med bidrag till forskning inom matematikdidaktik, framför allt inom experimentbaserad statistik. Och att ge konkreta förslag på saker en lärare bör tänka på när denne ska undervisa genom laborativt grupparbete i matematik och specifikt inom området statistik.

Med sin deltidstjänst som matematikutvecklare för Kungsörs skolor lyfter Abdel-Mainou Seidouvy kompetensen hos matematiklärarna. Bland annat anordnar han ämnesträffar genom att bjuda in intressanta föreläsare. Han har också ordnat en forskningscirkel där de medverkande lärarna nu kommer kunna använda kunskaper i att starta och utveckla matematikverkstad. Matematik-verkstad kommer ge möjlighet för elever i skolan att möta matematik i andra former än matteboken.

Abdel-Mainou Seidouvy fortsätter:
– Variation i undervisningen är något som Skolverket poängterar som ett effektivt sätt att skapa möjligheter för lärande. Matematiken blir också då mer konkret. Just nu diskuterar vi vad vi ska satsa på nästa termin. Bland annat funderar vi på att bredda studiecirkelsgruppen. Jag ser också en satsning på fortbildning för lärare om bedömning av och för lärande som skulle kunna ge kommunens elever fler möjligheter att nå målen.

Avslutningsvis säger Abdel-Mainou Seidouvy:
– Vi planerar också för fortsatt samarbete med Ola Helenius, nybliven professor vid Göteborgs universitet. Ola är inblandad i en rad forskning inom matematikdidaktik och har producerat en mängd material för NCM (National Centrum för Matematik) och Skolverket. Tanken är att i framtiden driva en satsning/forskning med och i Kungsörs kommun.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: