Publicerad

Vägar framåt - nytt projekt för att öka utbildningsnivån och hälsan bland unga 

Tillsammans med region Västmanland och projektet vägar framåt jobbar vi för att ungdomar och unga vuxna i Kungsörs kommun ska fullfölja sina studier och förbättra sin hälsa.

I Kungsörs kommun arbetar vi för att hitta hållbara metoder för att främja närvaro, motivera och hitta det meningsfulla med studierna för kommunens elever från grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Målet är att skapa goda förutsättningar för eleverna att få behörighet till vidare studier och därigenom skapa en känsla av sammanhang och självständighet. Samtidigt vill vi stärka vår personal med kunskaper och hitta verktyg för att jobba med målgruppen som behöver extra stöd.

Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) och pågår mellan oktober 2020 och februari 2023.

EU-flaggan

Har du frågor kring projektet?

Kontakta projektledare Ulrika Lindgren

E-post: ulrika.lindgren@kungsor.se

Telefon: 073 662 89 01

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: