Publicerad

Från och med måndagen den 15 mars återgår årskurs 7-9 till undervisning på plats i skolan

I samarbete med regionens smittskyddsläkare och smittskyddsenhet har statistik över antalet fall av konstaterade covid-19 bland elever i årskurs 7–9 följts noga. Under de senaste tre veckorna finns det inte några konstaterade covid-19 fall bland eleverna i årskurs 7-9 i Kungsör. Från och med måndagen den 15/3 2021 kommer därför årskurs 7–9 att återgå till undervisning på plats i skolan.

Av försiktighetsskäl valde Kungsörs kommun, efter dialog med regionens smittskyddsläkare och smittskyddsenhet, att ha undervisningen för årskurs 7–9 på distans veckan efter sportlovet. Orsaken var risken för ökad smittspridning under och efter sportlovet. Vi kan nu konstatera att det inte blev någon ökad smittspridning.

När eleverna nu återgår till undervisning på plats i skolan kommer åtgärder fortsätta enligt tidigare beslut för att minska smittspridning. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att följa de riktlinjer som finns.

Åtgärder som genomförts och fortsätter på Kung Karls skola

Raster

  • Åk 4–6 har sin förmiddagsrast utomhus. För övrigt uppmanas samtliga elever att vara utomhus på rasterna.

Klassrum /Hygien

  • Eleverna uppmanas tvätta händerna med tvål och vatten alternativt sprita dem innan de kommer in i klassrummen samt efter att de varit på rast, lunch, eller haft lektion på annat ställe.
  • Vi ser över om det är praktiskt möjligt med klassplacering där eleverna kan hålla avstånd.
  • För de elever där det är möjligt - ha lektionerna i sina hemklassrum.

Matsalen

  • Mentor, vuxen eller undervisande lärare följer sin klass och uppmanar eleverna att hålla avstånd och att eleverna tvättar händerna innan de går in och tar sin mat.
  • Att eleverna sitter klassvis i matsalen, där det är möjligt, för att minska kontakten med andra elever.

Information till elever och vårdnadshavare

  • Alla elever och vårdnadshavare har informerats och uppmanats om att hjälpa till att begränsa smittspridningen. ”Vi har alla ett gemensamt ansvar för att begränsa smittspridningen och är tacksamma om ni som vårdnadshavare pratar med era barn om att respektera detta.”

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här