Publicerad

Kommungemensam fortbildning inom NPF för all personal i Kungsörs skolor

Rektorer, specialpedagoger och speciallärare i Kungsörs kommun har påbörjat en gemensam satsning för att öka kunskapen om NPF - Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kommunens skolor.

Det handlar bland annat om hur man kan ge stöd åt elever med exempelvis ADHD, ADD, Tourettes syndrom och Autismspektrum.

Insatsen är kommunövergripande och riktar sig mot personal inom förskolan, grundskolan och vuxenutbildningen.

Utbildningen utgår från Specialpedagogiska skolmyndighetens studiepaket ”Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” och ska pågå under hela 2021.

Syftet med insatsen är att genom kollegialt lärande öka måluppfyllelse, främja skolnärvaro och psykisk hälsa för alla barn och elever i Kungsörs kommun. Först ut är VIVA, där all personal inom vuxenutbildningen och Kungsörs gymnasium deltar.

Om du vill ha mer information om arbetet är du välkommen att kontakta
Frida Carlstedt frida.carlstedt@kungsor.se eller
Tommy Carlén tommy.carlen@kungsor.se
Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: