Publicerad

Ny kurs på vuxenutbildningen - Planera din framtid

Vill du delta i kursen där vi planerar för din framtid? En kurs där du får utrymme att se över vad du behöver för att kunna skapa den framtid du önskar

Bild på Kunskapsporten

Vi jobbar med:

Kunskap om dig själv - Vi pratar om olika självbilder, självförtroende, självkänsla och empowerment. Hur kan vi stärka detta hos oss själva?

Kunskap om alternativen - Vi pratar om studieteknik, skolsystemet och arbetsmarknaden. Vad behövs för att gå vidare i studier eller få ett arbete?

Startdatum: 15 februari, 22 mars, 26 april och 31 maj

Välkommen att kontakta oss för anmälan eller mer information.

therese.pihl@kungsor.se

ulrika.lindgren@kungsor.se

 


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: