Publicerad

Från och med måndagen den 8 februari återgår årskurs 7-9 till undervisning på plats i skolan

I samarbete med regionens smittskyddsläkare och smittskyddsenhet har statistik över antalet fall av konstaterade covid-19 bland elever i årskurs 7-9 följts noga. Under de senaste två veckorna finns det inte några konstaterade covid-19 fall bland eleverna i årskurs 7-9 i Kungsör. Från och med måndagen den 8/2 2021 kommer därför årskurs 7-9 att återgå till undervisning på plats i skolan.

Antalet bekräftade covid-19 fall 13-15 år i Kungsör

Kungsörs kommun inledde vårterminen 2021 med distansundervisning för årskurs 7-9. Orsaken var den då tillfälligt ökande smittspridning i Kungsörs kommun som helhet, samt att det då kommit ett regeringsbeslut som gjorde det möjligt med distansundervisning för årskurs 7-9.

Under de senaste två veckorna har årskurs 7 och 8 haft partiell distansundervisning för att på så sätt minska trängseln i skolans lokaler. Årskurs 9 som har sin sista termin i grundskolan har haft undervisning på plats i skolan.

När eleverna nu återgår till undervisning på plats i skolan kommer åtgärder fortsätta enligt tidigare beslut för att minska smittspridning.

Åtgärder som genomförts och fortsätter på Kung Karls skola

Raster

  • Åk 4–6 har sin förmiddagsrast utomhus. För övrigt uppmanas samtliga elever att vara utomhus på rasterna.

Klassrum /Hygien

  • Eleverna uppmanas tvätta händerna med tvål och vatten alternativt sprita dem innan de kommer in i klassrummen samt efter att de varit på rast, lunch, eller haft lektion på annat ställe.
  • Vi ser över om det är praktiskt möjligt med klassplacering där eleverna kan hålla avstånd.
  • För de elever där det är möjligt - ha lektionerna i sina hemklassrum.

Matsalen

  • Mentor, vuxen eller undervisande lärare följer sin klass och uppmanar eleverna att hålla avstånd och att eleverna tvättar händerna innan de går in och tar sin mat.
  • Att eleverna sitter klassvis i matsalen, där det är möjligt, för att minska kontakten med andra elever.

Information till elever och vårdnadshavare

  • Alla elever och vårdnadshavare har informerats och uppmanats om att hjälpa till att begränsa smittspridningen. ”Vi har alla ett gemensamt ansvar för att begränsa smittspridningen och är tacksamma om ni som vårdnadshavare pratar med era barn om att respektera detta.”

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här