Publicerad

Fortsatt partiell distansundervisning för högstadiet 1–5 februari

Kungsörs kommun fortsätter med partiell distansundervisning för högstadiet under vecka 5, 1–5 februari. Beslutet kan komma att förlängas. Partiell distansundervisning innebär att eleverna turas om att vara på plats i skolan och att ha undervisning på distans. Syftet är att färre elever ska vara på plats samtidigt, för att öka möjligheterna att hålla avstånd.

Antalet konstaterade covid-19 fall i Kungsörs kommun har fortsatt minska enligt den senaste mätningen den 26 januari. Beslutet om undervisningsform tas i samråd med smittskyddsläkaren i Västmanland. Vi följer utvecklingen och nytt beslut tas vecka för vecka.

Utgångspunkten är att skolan ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Partiell distansundervisning är ett led i att återgå till vanlig klassrumsundervisning när det bedöms möjligt.

Undervisning vecka 5 kommer att bedrivas enligt ordinarie schema. Eleverna i årskurs 9 har all undervisning på skolan. Årskurs 7–8 har undervisning på skolan vissa dagar i veckan.

Mat till elever

Skolmåltider kommer att erbjudas för hämtning de dagar eleverna inte är på plats i skolan. Utlämning av kylda matlådor kommer att ske till elever från Kung Karls skola mellan kl. 11.15 och 12.15 vid Kung Karls skola, Björskogs skola, Torpa bygdegård och Granhammars bygdegård.

Elever i högstadiet beställer mat i dialog med sina mentorer (elever får också möjlighet att beställa mat via formulär som kommer på mejl).

Om du har funderingar kring skolmåltiderna hör av dig till elevlunch@kungsor.se eller ring Anna Magdic, kökschef Kostenheten Kungsörs kommun tel: 0227-600 154

Aktuell information uppdateras kontinuerligt på kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: