Publicerad

Distansundervisning för årskurs 7-9 från måndag 11 januari

Kungsörs kommun går över till distansundervisning för årskurs 7-9 under vecka 2, 11-15 januari. Beslutet kan komma att förlängas.

Bakgrunden till beslutet om distansundervisning är att Kungsör har haft en relativt hög smittspridning. Vi följer utvecklingen och tar beslut om eventuell fortsatt distansundervisning vecka för vecka.

Kung Karls skola är förberedd på att gå över till distansundervisning och har planering för hur det ska genomföras. Eleverna i årskurs 7-9 kommer att bedriva distansundervisning enligt ordinarie schema från måndag 11 januari. Närmare information om elevernas undervisning ges direkt från skolan.

För elever i lägre årskurser, upp till årskurs 6, sker undervisning i skolan enligt planering med start måndag 11 januari.

Musikskolan har distansundervisning för eleverna i åk 7-9 under samma tid som distansundervisningen sker i grundskolan, det gäller även för gymnasieeleverna vilket är beslutat sedan tidigare.

Mat till elever

Skolmåltider kommer att erbjudas. Utlämning av kylda matlådor kommer att ske till elever från Kung Karls skola mellan kl. 11.15 och 12.15 vid Kung Karls skola, Björskogs skola, Torpa bygdegård och Granhammars bygdegård.

Om du har några funderingar kring skolmåltiderna hör av dig till elevlunch@kungsor.se eller ring Anna Magdic, kökschef Kostenheten Kungsörs kommun tel: 0227-600 154

Det är även möjligt för gymnasieelever från Kungsörs kommun att hämta matlådor vid Kung Karls skola, Björskogs skola, Torpa bygdegård och Granhammars bygdegård. Beställning måste då ha gjorts dagen innan före kl. 15.00.


Aktuell information uppdateras kontinuerligt på kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här