Publicerad

Avgifter för förskola och fritidshem

Skolverket har beslutat om nya avgiftsnivåer för de kommuner som har en så kallad maxtaxa. De nya högsta avgifterna gäller för perioden 1 januari 2021 till den 31 december 2021.  Inkomsttaket för hushållets bruttoinkomst per månad är 50 340 kr.

För frågor kring avgifter, regler och placeringar kontakta administratör för barnomsorg.

Kontaktuppgifter till administratör för förskolan finns i kontaktlistan på förskolans webbsida.  
Förskola - Kungsörs webbsida

Kontaktuppgifter till administartör för fritidshem finns i kontaktlistan under respektive skola.
Grundskolor - Kungsörs webbsida


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: