Publicerad

Utökad samhällsinformation och föräldraskapsstöd för eleverna på SFI

Under hösten genomförs en satsning på förstärkt föräldraskapsstöd och samhällsinformation för utlandsfödda som läser svenska för invandrare

Insatsen är en samverkan mellan socialförvaltningens öppenvårdsenhet och kommunens integrationsenhet.

På grund av den rådande pandemin hålls informationsträffarna i mindre grupper under ordinarie lektionstid en gång i veckan till årets slut.

Varje grupp får under fem tillfällen träffa personal från bland annat förskola, socialtjänst, polis och skola. Utöver information får deltagarna också möjlighet att ställa frågor i de aktuella ämnen som behandlas för dagen.

Satsningen ingår som en del av den utökade samhällsorienteringen för vissa nyanlända. Genom att förlägga aktiviteten under lektionstid på SFI ger vi också möjlighet för övriga utlandsfödda elever att ta del av informationen.


Samhällsinformation om kultur och fritid på SFI

Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson informerar om kommunens anläggningar

Samhällsinformation på SFI om polisens arbete

Alexandra och Caroline från Köping informerar om polisens roll i samhället

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: