Publicerad

Smittspårning av covid-19 i skolan

Sedan i våras har coronaviruset, covid-19, funnits i samhället. Från hösten utökar Region Västmanland smittspårning av covid-19 på skolor och andra arbetsplatser.

Detta innebär att:

  • Det har nu blivit möjligt att testa sig. Det går alltså att avgöra vem som har covid-19 eller inte.
  • Den som har blivit smittad uppmanas att kontakta de personer som den under senaste dygnet har träffat inom två meters avstånd under minst 15 minuter. Skolan kommer att hjälpa till genom att informera elever i samma klass/grupp som den smittade eleven går i.
  • Det råder sekretess vid smittspårning och de som kontaktas utifrån att de utsatts för smittrisk har ingen rätt att få veta vem det är som har covid-19. Om personen som har covid-19 givit sin tillåtelse är det däremot ok att informera andra om detta.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: