Publicerad

Skolpersonal går utbildning i traumamedveten omsorg (TMO)

Viktiga vuxna kan göra skillnad för barn och unga i utsatta livssituationer. Utbildningen Traumamedveten omsorg (TMO) vägleder vuxna i hur de kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter ett trauma. Nu ska all personal inom barn- och utbildning få ta del av kursen.

- Inom ramen för den fortbildningsinsats som vi jobbat med sedan 2018 har en flertal personer inom barn- och utbildningsförvaltningen gått en kurs som Rädda Barnen arrangerar, säger barn- och utbildningschef Fredrik Bergh. Kursen heter TMO, traumamedveten omsorg, en utbildning som ska hjälpa all personal i skolor att bättre kunna bemöta och stötta barn och elever, som utsatts för påfrestningar och traumatiska upplevelser. Utbildningen har fått så gott betyg av de som gick den att all personal inom barn- och utbildning nu kommer att få en kortare version av kursen.

Se filmen när pedagogen Karin Viborg och rektorn Linda Körner, på Hagaskolan i Kungsör, berättar om hur de jobbar med traumamedveten omsorg (TMO).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: