Publicerad

Hälsning från rektorerna på Kung Karls skola

Välkomna till ett nytt läsår på Kung Karls skola!

Vi hoppas att sommaren har varit vilsam och att ni är redo för ett nytt läsår.

Skolverksamheten har varit igång i ett par veckor och det är roligt att se elever och personal på plats igen.

Det här läsåret har alla klasser, åk 4-9, hemklassrum i syfte att skapa ökad trygghet och studiero. Samtliga mentorer för åk 7-9 har mentorstid med sin klass 15 minuter varje morgon i för att öka ”vi-känsla” och gemenskap för klassen.

Mobilfri skoldag införde vi förra läsåret och det är något vi håller fast vid.

Rastverksamheten är under utveckling och två fritidshemspersonal arbetar med den under skoltid och till sin hjälp har de även de elevhandledare som är kopplade till åk 4-6. Även vår integrationspedagog, som är hos oss på måndag, onsdag och fredag, är involverad i rastverksamheten.

För våra fyror är det mycket som är nytt. Nya lärare, nya rutiner, fler elever och en ny skolbyggnad. I dessa klasser arbetar klasslärare och elevhandledare extra mycket med att eleverna ska känna sig trygga och känna sig hemma i sin nya skolmiljö.

Vi arbetar fortfarande, precis som under våren, med de förhållningsregler gällande Covid-19 som är utfärdade av Folkhälsomyndigheten och från smittskyddsläkare i Region Väsmanland.

Vi håller avstånd, där det är möjligt, uppmanar till handtvätt och att man stannar hemma om man uppvisar symptom på sjukdom. De idrottslektioner som kommer att hållas inomhus, och kräver duschning, sker i halvklass. Maten kommer även fortsättningsvis att serveras både i matsalen och på torget. Vi begränsar våra fysiska möten med er vårdnadshavare, och externa kontakter, och försöker hitta andra lösningar.

Vi lever under mycket speciella förhållanden, utifrån pandemin som råder, men vi tar en sak i taget och fokuserar på att skapa en trygg lärmiljö och att ge våra elever ämneskunskaper.

Vänliga hälsningar från skolledningen på Kung Karls skola

Camilla, Merima och Jennifer

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: