Publicerad

Så här kommer vi att arbeta med utökad smittspårning för covid-19 inom kommunens skolverksamheter

Nu när smittspridningen i samhället har minskat rekommenderar smittskyddsläkare Jan Smedjegård, Region Västmanland, att tydligt informera personer som eventuellt kan ha utsatts för smitta.

Det innebär att varje person som konstaterats smittad av covid-19 uppmanas medverka till att de personer som den insjuknade personen träffat i smittsam fas, får veta att de kan ha utsatts för en smittorisk, och vad de bör tänka på.

Om barn eller vuxna på någon av kommunens skolor insjuknar i covid-19 kommer de som varit i kontakt med den som insjuknat att informeras. Detta för att de ska kunna vara extra observanta på symtom och därmed kunna minska smittspridningen. Vem den smittade personen är, kommer inte att uppges i smittspårningen såvida det inte finns särskilda skäl och personens tillåtelse för detta.

Sjukanmälan ska göras till skolan enligt ordinarie rutiner. Det är dock viktigt att uppge att det gäller misstanke om covid-19.

Det är varje persons, eller vårdnadshavares, ansvar att vid misstanke om covid-19 testa sig. Mer information om detta och hur tester beställs finns på 1177.

Om du har ytterligare frågor om covid-19 kan du kontakta din vårdcentral.

För att minska risken för smittspridning bör du:

  • Stanna hemma om du har symtom
  • Hålla avstånd
  • Tvätta händerna noga med tvål och vatten

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: